Informasjon om landsmøtet i NNPF

NNPFs landsmøte avholdes på Scandic Maritim, Haugesund.
Fredag 18. oktober 2019 kl 1630.

Agenda

  1. Valg av dirigent
  2. Valg av 2 referenter
  3. Valg av 2 representanter som skal undertegne protokoll fra Landsmøtet
  4. Godkjenne de fremmøtte representanter
  5. Godkjenne saksliste og forretningsidé
  6. Styrets årsberetning*
  7. Regnskap*
  8. Budsjett*
  9. Valg av styre
  10. Godkjenning av revisor

* Årsberetning, regnskap og budsjett utleveres på landsmøtet.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre 2019-2020 sendes ut elektronisk til medlemmene etter sommerferien.

Valgkomitéen vil gjerne ha forslag på kandidater til styret. Forslag sendes valgkomiteen: werner.male@politiet.no

Tilbake til toppen