Velkommen til nnpf

Norsk Narkotikapolitiforening er en idéell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi tilbyr faglig påfyll for våre medlemmer innen tema som narkotika, forebygging, etterretning og bekjempelse av organisert kriminalitet.

Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry Deg- si nei til narkotika.

aktuelle saker

BryDeg - si nei til narkotika

Norsk narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika.

Les mer her

Nettbutikken

I vår nettbutikk finner du flotte klær og profileringartikler som viser at du har tatt et standpunkt mot narkotika og doping.

Les mer

Kurs og seminar

Behovet for kunnskap om narkotika og mulighet for å avdekke hva en person er påvirket av blir stadig mer relevant. Vi tilbyr kurs i narkotikakunnskap til næringslivet, offentlige etater og privatpersoner.

Les mer

Foreldreoppropet

Foreldreoppropet mot narkotika er en underskriftskampanje som drives av en rekke organisasjoner, blant annet NNPF. Vi mottok en rekke henvendelser fra foreldre og andre voksne som er bekymret for de unge i rusreformen, men som opplevde at det var et for tøft debattklima til å løfte disse perspektivene selv.

Les mer

NNPF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer. Kriteriene for å kunne bli medlem finner du i NNPFs vedtekter.

Bli NNPF-medlem

Bli NNPF-medlem

NNPF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bli medlem i NNPF
Bli medlem i NNPF
Flyttemelding til NNPF

Flyttemelding til NNPF

Her kan du melde flytting til NNPF slik at du bl.a. fortsatt vil motta Informasjonsmagasinet “Motgift” i posten.

Endre medlemskap
Endre medlemskap
Stipend fra NNPF

Stipend fra NNPF

NNPF tildeler ulike typer utdanningsstipend til medlemmene våre. Hvert år deles det ut tre stipend ifm Utdanningskonferansen. I tillegg kan man søke spesielt om støtte til egen kompetanseutvikling.

Mer om stipend
Mer om stipend

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Rusreformutvalget har sviktet både de rusavhengige og barn og unge ... Se merSe mindre

Comment on Facebook

Heldigvis er det ingen som har foreslått "fritt frem for narkotika". Vi vil bare ha en evidensbasert ruspolitikk som hjelper isteden for å straffe. At dere vil fortsette å gi folk i alle aldersgrupper rulleblad og bøter for eget bruk er trist. Dere tvinger ungdom med rusproblemer over på syntetiske stoffer som er dødelig, isteden for å finne ut av årsaken til rusproblemet.

For en gangs skyld skal jeg være enig med en AP-mann. Å foreslå en ruspolitikk som ikke setter bruker til ansvar for egne handlinger, og tilby "samtaler" som de høyst sannsynlig ikke vil gjøre seg nytte av...er et skudd laaaaangt over mål. 95 % eller mer, av rusmisbrukere valgte selv å bli misbruker i det de røyker den første bønna, setter den 1. Smellen eller snorta den første stripa... Å da imøtekomme noen som bryter loven, med å skape rom for økt misbruk, samtidig som vi i Norge ikke har et motakksapparat som kan ivareta de helsemessige og psykiske plager og utfordringer dette medfører. Samt å skape økte samfunnsmessige kostnader...nei...takke meg til endring i motsatt retning. Instramning av straff for dealere, hjemsendelse til egne land for de som driver med smugling og så kan deres eget land få ta straffeansvar. Og ikke minst tvungen behandling til de som blir tatt...de er som oftest ikke motivert der og da og når de er motivert tar det 6-9mnd til behandling.

Samfunnet må kunne gripe inn! ... Se merSe mindre

Comment on Facebook

Trine Haltvik Hei, håper du og andre bekymra mennesker tenker på at vi ikke i det hele tatt trenger å ta i bruk kriminalisering for å forebygge alkoholbruk blant mindreårige, og at vi dermed selvsagt ikke trenger kriminalisering for å forebygge bruk av andre rusmidler heller. Hadde det vært kritisk å kriminalisere for å forebygge så hadde det for lenge siden blitt startet en "Foreldreoppropet mot alkohol" som kjempet for å kriminalisere mindreårige brukere. Har du spurt lederne bak oppropet om hvorfor vi ikke kan ta i bruk samme forebyggingsmetoder for illegale rusmidler som for alkohol?


Vi har lokallag over hele landet

NNPF har en rekke lokallag over hele landet. Disse lokallagene holder bl.a. kurs og foredrag på skoler og arbeidsplasser i tilleg til å fungere som et møtepunkt for foreninges lokale medlemmer.

Velg ditt lokallag

NNPF lokallag

Vi har lokallag over hele landet

NNPF har en rekke lokallag over hele landet som gir faglig påfyll til sine medlemmer og drifter vårt frivillige prosjekt: Bry deg - si nei til narkotika.

Velg ditt lokallag

Kontaktperson:

Tel:

Epost:

Clarion Hotel & Congress Trondheim // 16. – 18. oktober 2020

Utdanningskonferansen

NNPF driver faglig utdanning av våre medlemmer innen tema som narkotika, forebygging, etterretning og bekjempelse av organisert kriminalitet.

Den viktigste læringsarenaen er den årlige utdanningskonferansen.

NNPF Konferansen

NNPFs utdanningskonferanse er en arena for formidling av fagkunnskap og kompetanseoverføring innen alt som rører seg innenfor fagfeltet narkotika, forebygging  og organisert  kriminalitet. I tillegg er konferansen et sted for gode møter mellom fagfolk, beslutningstakere og kollegaer.

Tilbake til toppen