BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA

”Bry deg – si nei til narkotika” er vårt rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner og rollemodeller som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten.Bry deg - emner

    Tilbake til toppen