18. – 20. oktober på Kongsberg

Vi arrangerer hver høst landets beste konferanse innenfor bekjempelse av organisert kriminalitet og forebyggende arbeid med narkotika som fellesnevner. 30 års erfaring har vist at konferansen er en viktig arena for nettverksbygging og sosialt fellesskap på tvers av kontrolletatene og naturlige samarbeidspartnere. Konferansen er åpen både for medlemmer og dem som ikke er medlem av foreningen.

I forbindelse med at Kongsberg fyller 400 år har vi valgt å hedre denne flotte byen ved å legge årets konferanse til Strawberry Quality Hotel Grand på Kongsberg 18. – 20. oktober.

Årets program og påmelding kommer snart!

Vi har en vervekampanje som gir deg konferansen gratis om du verver fem nye medlemmer til foreningen


Tilbake til toppen