Kunnskap og evne til å avdekke misbruk av rusmidler kan være viktig i mange yrkesgrupper, bedrifter eller etater.

De fleste vil gjenkjenne en person som er påvirket av alkohol. Utviklingen i samfunnet går i retning av at ulike rusmidler kombineres. Har riktige personer god nok spørrekompetanse om rusmidler kan misbruk avdekkes tidlig. På den måten kan gode forebyggende tiltak settes inn.

Vi tilbyr kurs med kunnskap om narkotika og andre rusmidler.


På denne siden omtaler vi kurs innen narkotikakunnskap som vi selger til næringslivet, offentlige etater og privatpersoner. Hvis du ønsker å bestille det kostnadsfrie foredraget “Bry deg – Si nei til narkotika” til din skole eller nærmiljø finner du informasjon om dette under Bry deg


Hva kan vi tilby?

På våre kurs fokuserer vi på kunnskap om narkotika og andre rusmidler. Her får man en god innføring i indikasjoner som danner grunnlag for gode spørsmål og samtaler enten du er HR ansvarlig, jobber med sikkerhet eller med barn og unge.

2 dagers kurs – Kunnskap om narkotika og andre rusmidler

Målgruppen er personalledere, HMS/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre ressurspersoner som har behov for kunnskap om indikasjoner på rusmisbruk. Kurset egner seg også svært godt for alle som jobber med barn og unge.

Les mer

3 dagers kurs – Kunnskap om narkotika og andre rusmidler

Målgruppen er personer som arbeider i første linje med avdekking av ruspåvirkning, samt personalledere, HMS/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre ressurspersoner som har behov for kunnskap om indikasjoner på rusmisbruk .

Les mer

Skreddersydde kurs

Vi skreddersyr også kurs etter behov.

Les mer

Kjell Johnny Eftedal

Om du har spørsmål angående kurs kan du kontakte

Kjell Johnny gjennom kontaktdetaljene under.

Epost: kurs@brydeg.no
Telefon: +47 95441926

Her er våre neste åpne kurs:

Tilbake til toppen