Behovet for kunnskap og evne til å avdekke misbruk blir mer og mer nødvendig i de fleste yrkesgrupper, bedrifter eller etater. Noe av det viktigste en virksomhet kan gjøre for å bidra til å forebygge følgeskader, er å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å handle både før og etter at problemer oppstår.

De fleste vil gjenkjenne en person som er påvirket av alkohol. Utviklingen i samfunnet går i retning av at ulike rusmidler kombineres. De siste årene har det kommet over 350 nye narkotiske stoffer på markedet. Har riktige personer god nok spørrekompetanse om narkotika kan misbruk avdekkes tidlig. På den måten kan gode forebyggende tiltak settes inn.

Norsk Narkotikapolitiforening kan gjennom sine kurs bidra til at din virksomhet eller du som arbeidstaker er godt nok rustet til å møte utfordringene.


På denne siden omtaler vi kurs innen narkotikakunnskap som vi selger til næringslivet, offentlige etater og privatpersoner. Hvis du ønsker å bestille det kostnadsfrie foredraget “Bry deg – Si nei til narkotika” til din skole eller nærmiljø finner du informasjon om dette under Bry deg


Hva kan vi tilby?

På våre kurs fokuserer vi på kunnskap om narkotika og andre rusmidler. På enkelte arbeidsplasser er det sentralt å avdekke rusbruk. Dette kan kun gjøres om man har god kunnskap om rusmidler og hvilke tegn og symptomer disse kan gi. På tre dagers kurset ser vi også på øvelser som kan svekke eller styrke en mistanke om ruspåvirkning. For personer som er i kontakt med problemstillingen gjennom for eksempel samtaler, vil det ofte være tilstrekkelig med 2 dagers kurs i indikasjoner på narkotikamisbruk. Her får man en god innføring i indikasjoner som danner grunnlag for gode spørsmål i samtaler.

2 dagers kurs – Indikasjoner på narkotikabruk

Målgruppen er personalledere, HMS/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre ressurspersoner som har behov for kunnskap om indikasjoner på rusmisbruk. Kurset egner seg også svært godt for alle som jobber med barn og unge.

Les mer

3 dagers kurs – Tegn og symptomer på rusbruk

Målgruppen er personer som arbeider i første linje med avdekking av ruspåvirkning, samt personalledere, HMS/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre ressurspersoner som har behov for kunnskap om indikasjoner på rusmisbruk . Kurset gir en meget grundig innføring i hvordan avdekke rusmbruk.

Les mer

Skreddersydde kurs med narkotikakunnskap 

Vi skreddersyr også kurs etter behov innen temaet narkotikakunnskap.

Les mer

Kjell Johnny Eftedal

Om du har spørsmål angående kurs kan du kontakte

Kjell Johnny gjennom kontaktdetaljene under.

Epost: kurs@nnpf.no
Telefon: +47 95441926

Her er våre neste åpne kurs:

Tilbake til toppen