For tilbakemeldinger og tips kontaktes Motgifts redaktør.

For henvendelser vedrørende annonser kontaktes Norske Publikasjoner AS

Redaktør

Vibeke Ingebrigtsen

Redaksjonelt innhold

Telefon:

Henvendelser om annonser i Motgift

Norske Publikasjoner

Annonsesalg og publikasjon

Telefon: 22 32 57 97 / 97 63 72 90

Tilbake til toppen