Oddgeir Høyekvam er ansatt som ny generalsekretær i NNPF fra 1.12.22.

– Norsk narkotikapolitikk er i endring. Regjeringens arbeid med forebyggings- og behandlingsreformen som skal munne ut i en stortingsmelding i løpet av neste år medfører at foreningen går ei spennende tid i møte som jeg ønsker å være tett på gjennom denne stillingen. Mitt medlemskap i foreningen har gitt meg mye faglig påfyll og ikke minst motivasjon til å jobbe for at færrest mulig skal utvikle problemer fra narkotikabruk. Jeg er takknemlig for tilliten styret gir meg og gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter meg i jobben sier Høyekvam.

Foreningens styreleder Jan Erik Bresil er stolt over ansettelsen.

– Høyekvam har jobbet over tyve år i politiet og kommer fra stillingen som leder av Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt, en etterforskningsgruppe som jobber for å forebygge, avdekke, etterforske og iretteføre nettovergrep. Gjennom de fleste av årene hans i politietaten har han imidlertid hatt narkotika som sitt fagfelt og jobbet opp mot både organisert kriminalitet og i forebyggende virksomhet. Han har en fortid som både styremedlem og leder av foreningen i tillegg til at han er mangeårig medlem. I denne forbindelse ønsker jeg også å takke avtroppende generalsekretær Kristine Olsen Moss for en fantastisk innsats for foreningen over flere år.

Tilbake til toppen