Pressekontakt

Vi er tilgjengelig for pressen og kan stille opp i debatter når det gjelder generelle forhold knyttet til narkotika og narkotikapolitiske spørsmål.

Pressen kan ta kontakt på presse@brydeg.no. Vi er en frivillig forening, men vil forsøke å svare så raskt vi klarer.

Vi uttaler oss og deltar i debatter kun på vegne av vår fag- og interesseforening, våre medlemmer og de erfaringer de representerer. Vi uttaler oss ikke på vegne av for eksempel politi- eller tolletatens selv om mange av våre medlemmer til daglig jobber i en av disse etatene.

    Tilbake til toppen