Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3000 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og med våre tverrfaglige samarbeidspartnere.

Foreningen skal arbeide for å styrke innsatsen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. NNPF har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. NNPF er høringsinstans i narkotikapolitiske spørsmål.

Det finnes ikke noe rent «Narkotikapoliti» i Norge i dag, navnet har historiske grunner. Våre medlemmer representerer svært forskjellige fagfelt som vil berøres av narkotikabruk i samfunnet på ulike måter. Det være seg forebyggeren som arbeider med barn og unge, juristen som fatter beslutninger, etterforskeren som arbeider med organisert kriminalitet eller betjenten som arbeider med trafikksikkerhet.

Her finner du våre interne rettningslinjer som for flere år siden ble etablert og som jevnlig oppdateres for å hindre missforståelser rundt hvem våre medlemmer representerer under sitt frivillige arbeid.

Bli NNPF-medlem

Bli NNPF-medlem

NNPF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bli medlem i NNPF
Bli medlem i NNPF
Flyttemelding til NNPF

Flyttemelding til NNPF

Her kan du melde flytting til NNPF slik at du bl.a. fortsatt vil motta Informasjonsmagasinet “Motgift” i posten.

Endre medlemskap
Endre medlemskap
Stipend fra NNPF

Stipend fra NNPF

NNPF tildeler ulike typer utdanningsstipend til medlemmene våre. Hvert år deles det ut tre stipend ifm Utdanningskonferansen. I tillegg kan man søke spesielt om støtte til egen kompetanseutvikling.

Mer om stipend
Mer om stipend

Kontaktpersoner i NNPF

Ansvarlig for salg av kurs

Kjell Johnny Eftedal

Salg av kurs innen narkotikakunnskap

Telefon: 95441926

Generalsekretær

Oddgeir Høyekvam

Telefon: 91673375

Styret

 • Leder: Jan-Erik Bresil
 • Nestleder: Geir Evanger
 • Kasserer: Sveinung Skjørsæter
 • Styremedlem: Skule Worpvik
 • Styremedlem: Øystein Samsonsen
 • Styremedlem: Arnt Idar Eid
 • Styremedlem: Vibeke J. Ingebrigtsen
 • Styremedlem: Håvard Horn Olsen
 • Styremedlem: Kay Roger Godsveen
 • Styremedlem: Elisabeth Drange
 • Styremedlem: Karoline Rustad
 • Varamedlem: Linn Gluggvasshaug
 • Varamedlem: Linda Flan Medalen

vedtekter for nnpf

Norsk Narkotikapolitiforening ble stiftet 16. november 1991 kl. 1650 på Rica Park Hotel i Drammen. Sjef for Narkotikaseksjonen i Oslo, Truls Fyhn var dirigent for konstitusjonsmøtet, og foreningens første styreleder ble Øyvind Røen fra Oslo politikammer. Frem til stiftelsen hadde et interimstyre forberedt foreningens tilblivelse. I forbindelse med stiftelsen av foreningen ble også den første Utdanningskonferansen gjennomført.

Les alle vedtekter
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Tilbake til toppen