Støttemedlem

Som støttemedlem gir du støtte til vårt forebyggende arbeid mot narkotika.

Støttemedlemskap koster 200.- per år

Som støttemedlem får du fagbladet Motgift fire ganger i året.


Fullverdig medlemskap

Som fullverdig medlem får du:

  • Fagbladet Motgift fire ganger i året.
  • Gratis tilgang på våre fagdager i regi av våre lokallag
  • Adgang til å melde deg på vår utdanningkonferanse som arrangeres hver høst
  • Deler av medlemskontigenten din går tilbake til ditt lokallag som drifter det forebyggende prosjektet “Bry deg – Si nei til narkotika” på frivillig basis i nærmiljøet.

Følgende kan bli fullverdig medlem i NNPF:

  • Politiansatte som har fullført grunnutdanning ved politihøgskolen
  • Studenter ved politihøgskolen som har startet utdanningen
  • Ansatte i tolletaten som har fullført tollskolen
  • Ansatte i påtalemyndigheten
  • Andre ansatte i justissektoren som har innsats mot narkotika og/eller innsats mot alvorlig organisert kriminalitet som sitt primære arbeidsområde
  • Andre naturlige samarbeidspartnere, når særlige grunner foreligger. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.

Fullverdig medlemskap koster 300.- per år, unntatt for studenter ved politihøgskolen som betaler 200.- totalt for hele studieperioden uavhengig hvor de er i studieløpet.

MedlemstypePris
Støttemedlemsskap200,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Andre med særlig grunn300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Arbeider som toller300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Høyere påtalemyndighet300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Politi/jurist i politietaten300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Student Politihøgskolen200,00Til Innmelding

Tilbake til toppen