NNPF STIPEND

§ 1 Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) stipend tildeles en person, gruppe tjenestemenn eller avdeling for i lang tid, og på en fremragende måte har arbeidet innenfor NNPFs formål. Stipendet er også ment som en hedersbevisning for lang og tro tjeneste.
§ 2 Forslag på kandidater til NNPF sitpendet kan fremmes av alle medlemmer av NNPF. Forslagene må være begrunnet og kommet NNPFs styre i hende i god tid før foreningens utdanningskonferanser.
§ 3 Stipendet er for tiden på 25.000,- samt et diplom. Stipendet deles hvert år ut i forbindelse med NNPFs utdanningskonferanse.
§ 4 Avgjørelse om hvem som tildeles stipendet foretas av styret i NNPF, og skal inngå som eget punkt på dagsorden under styremøte i forkant av konferansen.
§ 5 Statuttene for NNPF-stipendet fastsettes av Styret i NNPF, og kan bare endres med enstemmig innstilling på styremøte .

BRY DEG STIPEND

§ 1 Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) Bry Deg stipend deles ut til en person, gruppe tjenestemenn eller avdeling for særdels utmerket tjeneste for forebygging av narkotikamisbruk og fremme Bry Deg.
§ 2 Forslag på kandidater til Bry Deg stipend kan fremmes av alle medlemmer av NNPF. Forslagene må være begrunnet og kommet styret i NNPF i hende i god tid før foreningens utdanningskonferanser.
§ 3 Stipendet er for tiden på 25.000,- samt et diplom. Stipendet kan deles ut hvert år i forbindelse med NNPFs utdanningskonferanse.
§ 4 Avgjørelse om hvem som tildeles stipendet foretas av styret i NNPF, og skal inngå som eget punkt på dagsorden under styremøte i forkant av konferansen.
§ 5 Statuttene for Bry Deg-stipendet fastsettes av styret i NNPF, og kan bare endres med enstemmig innstilling på styremøte.

ØVRIGE STIPEND

§ 1 Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) kan dele ut andre stipender til sine medlemmer. Slike stipend gis navn etter de som donerer midler til formålet av NNPF sine sponsorer/samarbeidspartnere.
§ 2 Slike stipend kan tildeles NNPF medlemmer som har vist særlig stor interesse/aktivitet i narkotikabekjempelse, og som gjennom sitt arbeid har vist betydelig initiativ og/eller oppnådd mye mer enn det som kunne forventes.
§ 3 Andre stipender skal i utgangspunktet kun tildeles en person, men kan ved enkelte tilfeller tildeles en avdeling eller en bestemt gruppe mennesker.
§ 4 Stipendene skal fortrinnsvis benyttes som en inspirasjon og stimulans for yngre medlemmer til fortsatt engasjement innenfor NNPFs formål.
§ 5 Forslag på kandidater til Disse stipendene kan fremmes av alle medlemmer av NNPF. Forslagene må være begrunnet og ha kommet NNPFs styre i hende i god tid før foreningens utdanningskonferanser.
§ 6 Stipendenes størrelse fastsettes utfra tildelte midler fra år til år. Stipendet gis også i form av et diplom sammen med pengene. Stipendet deles hvert år ut i forbindelse med NNPFs utdanningskonferanse.
§ 7 Avgjørelse om hvem som tildeles stipendene foretas av styret i NNPF, og skal inngå som eget punkt på dagsorden under styremøte i forkant av konferansen.
§ 8 Statuttene for sponsorstipendene fastsettes av Styret i NNPF, og kan bare endres med enstemmig innstilling på styremøte.

SØKBART STIPEND

For å bidra til enkeltmedlemmers kompetanseheving kan det søkes om støtte til dette fra NNPF. Søknaden sendes på mail til nnpf@nnpf.no. Søknaden må inneholde en beskrivelse av kompetansehevingen, hvilke synergier det vil ha for andre, hvilken støtte som mottas fra andre til formålet og budsjett.

Tilbake til toppen