Ønsker du å delta gratis på årets utdanningskonferanse?

Verver du fem nye fullverdige medlemmer til NNPF (hovedsakelig tjenestepersoner i Tolletaten, Politietaten og Påtalemyndigheten, som har fullført sin grunnutdanning ) får du gratisbillett til årets utdanningsfonferanse*.


NNPF har i dag ca 3000 medlemmer, og dette er under en fjerdedel av de som fyller vilkårene for medlemsskap. Det er derfor svært lett å verve en kollega!

Den du verver må melde seg inn på siden vår og i feltet «vervet av» skiver vedkommende navnet ditt.


Når du har vervet 5 stykker sender du en mail til medlem@nnpf.no med navn på de fem du har vervet. Vi sjekker og fikser deg en gratis- billett til utdanningskonferansen for deg.


Alt du trenger å fikse selv er reisen til Gardermoen.


Har du husket å melde inn pappa eller bestemor som støttemedlem?
Støttemedlemskap koster 200 pr år og er viktig støtte til foreningens rusforebyggende arbeid.

Tilbake til toppen